In nature

Rond 4 februari begint de lente al (eigenlijk heel logisch)

Lente in het Vondelpark

Sneeuwklokjes, de eerste lammetjes, voorzichtige knoppen aan de bomen en fluitende vogels: de tekenen van een nieuw seizoen zijn alom aanwezig. Toch staat het begin van de lente pas op 21 maart te boek. Een officiële afspraak. Dat is niet altijd zo geweest. In vroeger tijden werd het begin van de lente al rond 4 februari gevierd, en in sommige culturen en tradities nog steeds. Die ‘oude’ seizoensbeleving heeft een voordeel. Wat je buiten waarneemt, vindt niet alleen buiten je plaats, ook in jezelf. Wij zijn onderdeel van de natuur. Je waarnemingen helpen je om afgestemd op de natuur te leven en daardoor te profiteren van de energie van de seizoenen.

Op dit moment is overduidelijk een nieuwe fase in de cyclus begonnen. De fase van voorzichtige groei en openbaring aan de buitenwereld. Nieuw leven laat zich zien, nog heel klein, voorzichtig en kwetsbaar, maar het is er. Dat is wat lente in essentie is, een nieuw begin.

Waarom de lente al rond 4 februari al begint, energetisch gezien

Rond 21 juni staat de zon op haar hoogst op het noordelijk halfrond. Het is de langste dag. In sommige culturen wordt dat uitbundig gevierd met een feest dat met veel rituelen omgeven is: midzomer. Rond 21 december staat de zon op haar laagst op het noordelijk halfrond. De kortste dag. Gevierd met een midwinterfeest.

Neem je deze zonnestanden als uitgangspunt voor de seizoensindeling, dan is 21 juni het hoogtepunt van de zomer, wanneer de zon op zijn hoogst staat. En 21 december het hoogte punt van de winter, wanneer de zon op zijn laagst staat.
Dan is 21 maart ook het hoogtepunt van de lente, in plaats van het begin. De lente begint ongeveer 45 dagen eerder, rond 4 februari, en eindigt ongeveer 45 dagen na 21 maart, rond 5 mei. Ongeveer, omdat de overgang tussen seizoenen en maanden vloeiend verloopt.

Natuurlijke flow ervaren

Het kan wel nog flink koud zijn in februari, vriezen zelfs. Het kan winters aanvoelen. Maar wanneer we ons realiseren dat de lente toch al is begonnen, is het makkelijker de al aanwezige groeipotentie te zien. Buiten in de natuur, en in onszelf. Zoals de zon je in de zomer naar buiten gericht laat leven (en ook kan confronteren met schaduwkanten), en in de winter naar binnen laat keren, zo hebben ook alle tussenliggende fasen hun kwaliteiten. Door de natuur als spiegel te gebruiken kun je profiteren van deze natuurlijke flow. Daarvoor is wel diep luisteren nodig, met alle zintuigen. Waarnemen wat zich buiten je en in jezelf afspeelt. Zien of er overeenkomsten zijn of juist verschillen. Doe je dat een hele jaarcyclus lang, dan gaan je vanzelf dingen opvallen. Hoe je soms tegen de stroom in beweegt, of dat bepaalde activiteiten juist met gemak gaan.

De lente is bijvoorbeeld een periode waarop nieuwe ideeën makkelijk ontkiemen en je ook zin krijgt om ze voeding te geven. Precies wat nodig is: er werk van te maken, energie in te steken. Wat zich in deze periode vormt, gebeurt wel nadrukkelijk zonder haast, in een langzaam tempo. Explosieve kracht komt later pas, aan het begin van de zomer. De lente is terughoudend.

Een nieuw begin vieren

Het begin van de lente staat in het teken van het opruimen van rommel. Om iets nieuws te beginnen is het opruimen van oude ballast nodig. Het Latijnse februare betekent reinigen. Imbolc, het Keltische lente- en reinigingsfeest, wordt van oudsher op 2 februari gevierd. En ook Maria-Lichtmis, waarbij herdacht wordt dat Maria 40 dagen na de geboorte van Jezus een reinigingsoffer in de tempel bracht. Destijds een Joodse traditie.

Meer lezen over leven met de energie van de seizoenen

Jaap Voigt schreef daar een boeiend boek over: Leven en werken in het ritme van de seizoenen. Het is gebaseerd op de I Tjing en tien jaar persoonlijk onderzoek naar de seizoenscyclus. Voigt geeft leergangen over het taoïsme en de I Tjing. Voor dit boek ontwierp hij een richtlijn om afgestemd op het natuurlijke ritme te leven. Met per maand uitleg over de processen die er spelen, buiten in de natuur en in jezelf.

>> Tip! Download de (Engelstalige) app bij dit boek om gemakkelijk de energieën en kwaliteiten van de seizoenen te volgen.

Ook een aanrader is Jaarfeesten. Achtergronden en betekenis in onze tijd van Fred Tak, uitgeverij Christofoor.

explore more