Privacy policy

Cathelijne Esser, gevestigd aan Deymanstraat 36 1091 SE Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Laatst bijgewerkt: 23 mei 2018

Contactgegevens:

Our Nature
cathelijne at ournature.nl
06-16624884

Natuurlijk gaat Our Nature zorgvuldig met je persoonsgegevens om en beschermen we ze naar eer en geweten.

De persoonsgegevens die we verwerken

Doordat je gebruik maakt van deze website of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contactformulier, verwerken we persoonsgegevens. We doen dat enkel om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dit zijn de persoonsgegevens die we verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres (geanonimiseerd)
– Internetbrowser en apparaat type (via Google analytics)

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a. Het verzenden van de nieuwsbrief. Dat doen we uitsluitend op basis van je toestemming.

b. Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

c. Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten.

d. Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals facturatiegegevens die nodig zijn voor de belasting.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens bij b en c is toestemming of een overeenkomst.
De grondslag bij d is een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen:
Voor- en achternaam, e-mailadres: zolang je van onze diensten gebruik maakt, of wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren.

IP-adres: 50 maanden (geautomatiseerde verwijdering via google analytics).

Delen van persoonsgegevens met derden

We verkopen je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Cathelijne Esser blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Contactformulier

De informatie die je invult in het contactformulier wordt alleen gebruikt om je te kunnen antwoorden, of voor het verlenen van service. We bewaren je gegevens niet langer dan strikt nodig is. We geven je gegevens niet aan derden en gebruiken ze ook niet voor marketingdoeleinden zonder je nadrukkelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken

Op deze website worden functionele, analytische en tracking cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruiken we cookies die je surfavonturen bijhouden zodat we die kunnen analyseren en we de inhoud van de website eventueel kunnen bijsturen. Bij je eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting de informatie op veiliginternetten.nl.

Deze cookies worden door derden op deze site geplaatst: YouTube (indien je een ingesloten filmpje bekijkt), Google Analytics (analytische cookie, bewaartermijn 50 maanden), Instagram en Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar cathelijne at ournature.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart! Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan aub contact op via cathelijne at ournature.nl.