About

Aloha!

(English readers, see below!)

Our Nature is een magazine over natuur en bewustzijn.

Wat een ontzaglijke schoonheid (v) is onze aarde. We leven ermee en we leven ervan. We zijn onderdeel van haar ecosysteem. Een ecosysteem dat op dit moment in nood verkeert, of in ieder geval in transitie is. We bewegen van een oude naar een nieuwe wereld. Wat the bigger picture is, weet niemand. Wat het gaat brengen is onbekend.

Ondertussen leven we. Hier, nu. Our Nature is ontstaan uit het verlangen te vinden hoe we beter afgestemd kunnen leven op de natuur, vanuit onze  natuur. In elke levensfase.

Rommelen en klungelen hoort erbij. Doet de natuur ook. Wabi sabi, weet je wel? Schoonheid is rafelig, rafelig is normaal.

Verwacht artikelen en essays over natuurfenomenen, bewustzijn, energie, gezondheid, leven met de seizoenen en het jaarritme, het lichaam met haar biologische behoeften en gedrag, over inspirerende boeken en muziek en andere menselijke creatieve uitingsvormen – bijvoorbeeld! Maar altijd: voeten in de aarde.

Wie is Our Nature?

Our Nature is ontstaan via de handen van Cathelijne Esser en Eva Visser en wordt nu geleid door Cathelijne.

Als freelance journalist schrijf ik graag over bewustzijn, gezondheid en natuur. Maar ik kom veel meer onderwerpen tegen die de moeite waard zijn om gezien te worden dan ik op dat moment bij opdrachtgevers kwijt kan. Daarom is dit een vrijplaats geworden waar ik volledig mijn eigen gang ga. Alle artikelen hier schrijf ik onbezoldigd. Als je bij een artikel denkt: daar wil ik wel iets mee voor mijn magazine of organisatie, bijvoorbeeld in uitgebreidere vorm of met een net andere insteek (of voor een ander soort lezer), neem dan even contact op. Er zijn altijd dingen mogelijk!

In een parallel leven ondersteun ik organisaties bij het vergroten van hun zichtbaarheid, in andere woorden, ze bellen mij voor tekst, redactie en publiciteit.

Geen artikel missen? Abonneer je op de nieuwsbrief

Our Nature komt organisch tot stand, zonder vooraf bepaald publicatieritme. Wil je geen artikel of aankondiging missen? Geef je dan even op voor de nieuwsbrief. Hier kun je je inschrijven. Je ontvangt dan maximaal 1x per maand een overzicht.

~~~~~~~~~~~~~~
ENGLISH
~~~~~~~~~~~~~~

Aloha!

Our Nature is a magazine on nature and being.

What an awesome beauty (f) is our earth. We live with it and we live from it. We are part of her ecosystem. This ecosystem is currently in need, or at least in transition. We move from an old to a new world. No one knows what the bigger picture is. What it will bring is unknown.

In the meantime we live. Here, now. Our Nature arose from the desire to find out how to live even more attuned to nature, and to our inner nature. In every phase of life.

Fumbling and messing around is part of it. Nature does too. Wabi sabi, you know? Beauty is ragged, ragged is normal.

On this platform you can expect articles and essays about natural phenomena, consciousness, energy, health, living with the seasons and the annual rhythm, the body with its biological needs and behavior, about inspiring books and music and other human creative forms of expression – for example! But always: feet in the earth.

Our Nature is developed organically and at a slow pace. I post regularly, but not necessarily on set days.

Portret: Paulien de Gaaij